Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut behandelt, voorkomt en adviseert. Hij is een breed geschoolde allrounder en advisering is een belangrijke taak binnen zijn dagelijks werk. Hij bekijkt of u geschikt bent voor uw sport. Maar ook adviseert hij u over de juiste grip van uw tennisracket en een passende techniek bij uw lichaamsbouw en fysieke mogelijkheden. En over hoe u het zadel van uw racefiets op de juiste hoogte instelt en de afstand tot het stuur bepaalt, zodat u geen (rug)klachten krijgt. Hij geeft u handvatten om zelf iets te doen als u last van acute of sluimerende blessures krijgt. Hij leert u tapen en bandageren en adviseert uw trainer hoe u om moet gaan met uw blessure binnen uw sport.

Chronisch zieken en gehandicapten kunnen prima terecht voor een sport- of bewegingsadvies. Kijken naar wat u wel kunt in plaats van naar uw beperkingen, dat is de kunst. Reken maar dat het advies van de sportfysiotherapeut uw plezier en resultaten in de sport ten goede komt.

Behandeling

Stel, u heeft een blessure of u raakte overtraind. Dan wilt u zo snel mogelijk weer op de been. Met een alternatief trainingsschema desnoods, maar u wilt blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. En braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt zo nodig met u trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Preventie in de sport

Dan merkt u ook dat de sportfysiotherapeut automatisch uw sportschoenen onder de loep zal nemen. Hij zal vragen naar de ondergrond waarop u traint, de materialen die u gebruikt en de opbouw van de training. Hij zal u zeker wijzen op het belang van een goede warming-up en cooling-down. Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde sportblessure. Vraag de sportfysiotherapeut hoe. Voorkomen is beter dan genezen!

Daarom is preventie voor de sportfysiotherapeut nummer één. En voor u natuurlijk ook, want sport is hèt middel om uw gezondheid te bevorderen en andere ziekten als gevolg van inactiviteit te voorkomen. Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft. Rust roest. Dus blijf verantwoord in beweging en ga ook vóór het sporten langs de sportfysiotherapeut. Dus ook als u geen klachten heeft.

Een afspraak maken

U kunt met of zonder verwijzing terecht bij de sportfysiotherapeut.

Via uw huisarts, sportarts of specialist

  • Behandeling van sportblessures, waaronder sportrevalidatie
  • Zonder verwijzing
  • Blessurepreventieadvies: advies in het voorkomen van blessures en klachten
  • Advies in uw keuze voor een bepaalde sport, de beste aanpak, materiaal, kleding en uw schoeisel
  • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
  • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Kwaliteit erkend

Een sportfysiotherapeut is geen alleskunner of een wonderfysiotherapeut. Hij weet waar zijn deskundigheid ophoudt en zal u dan ook tijdig en gericht doorverwijzen.